นายกรัฐมนตรีของอิตาลีได้บอกกับบีบีซีว่าสหภาพยุโรปมีความเสี่ยงที่ล้มเหลวในฐานะที่เป็นโครงการในภาวะวิกฤตโรคหลอดเลือดหัวใจสหภาพยุโรปจะต้องดำเนินการอย่างเพียงพอและประสานงานเพื่อช่วยเหลือประเทศที่ถูกไวรัสติดขัด สหภาพยุโรปจำเป็นต้องเผชิญกับความท้าทายในสิ่งที่เขาเรียกว่าการทดสอบครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สอง

นี่เป็นการสัมภาษณ์ครั้งแรกของเขากับสื่อกระจายเสียงของสหราชอาณาจักรนับตั้งแต่เกิดการระบาดใหญ่ในอิตาลีเมื่อเจ็ดสัปดาห์ก่อน เขากำลังพูดในขณะที่อิตาลีและประเทศอื่น ๆ ในสหภาพยุโรปพยายามผลักดันให้สมาชิกกลุ่มที่มีความประหยัดมากขึ้นออกตราสารหนี้โคโรนาที่เรียกว่าการแบ่งปันหนี้ที่ทุกประเทศในสหภาพยุโรปจะช่วยกันชำระ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนเธอร์แลนด์ได้ต่อต้านแนวคิดนี้นำไปสู่การปะทะกันระหว่างรัฐมนตรีคลังของยูโรโซน