อนุภาคพลังงานแสงอาทิตย์เมื่อสองพื้นที่ที่ใช้งานอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรของดวงอาทิตย์เริ่มมีความไม่แน่นอนสูง การฉีดมวลแบบโคโรนาลความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างพลุอนุภาคประชากรและ CME ทำให้เกิดอนุภาคที่ถูกเร่งก่อนที่สร้างขึ้นโดยเหตุการณ์สุริยะเหล่านี้เพื่อดักจับและกองพะเนินเน้นช่วงใหม่ของกระบวนการพลังงานที่มีความสำคัญต่อการก่อตัวของอันตรายจากรังสี

อนุภาคพลังงานสูงเหล่านี้มีพลังในภูมิภาคนี้ แต่สิ่งที่ขาดหายไปก็คือการเชื่อมโยงที่หายไปคือสิ่งที่อนุภาคเหล่านี้สะสมอยู่ในด้านหน้าของการปล่อยมวลโคโรนามันเหมือนกับการจินตนาการถึงห้องที่เต็มไปด้วยลูกเทนนิสที่ตีกลับมาและถามว่าพวกเขามาที่นี่ได้อย่างไรอนุภาคกลายเป็นพลังงานที่สูงมากจนเคลื่อนที่ด้วยความเร็วแสงเกือบเป็นผลให้สามารถสร้างอันตรายในรูปของรังสีอันตรายที่ ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพสำหรับนักบินอวกาศและทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เสียหายในอวกาศ