วิธีการสร้างแบบจำลองที่แม่นยำยิ่งขึ้นจะช่วยให้นักวิจัยค้นหาวัสดุนาโนใหม่และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นซึ่งสามารถให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่ยาวนานขึ้นและพลังงานที่สูงขึ้นด้วยน้ำหนักที่เบากว่าวัสดุที่ทดสอบกราฟีนออกไซด์ลดลงและอะรามิดเป็นตัวเลือกที่ดีเนื่องจากมีคุณสมบัติทางเคมีไฟฟ้าและเชิงกลที่แข็งแกร่ง ขั้วไฟฟ้าซุปเปอร์คาปาซิเตอร์

มักจะทำจากวัสดุคาร์บอนที่มีรูพรุนซึ่งให้ประสิทธิภาพขั้วไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ ในขณะที่กราฟีนออกไซด์ที่ลดลงนั้นส่วนใหญ่ทำจากคาร์บอนอะรามิดนาโนไฟเบอร์นั้นมีความแข็งแรงทางกลที่เพิ่มความเอนกประสงค์ของอิเล็กโทรดสำหรับการใช้งานที่หลากหลายรวมถึงการทหาร งานดังกล่าวได้รับทุนจากสำนักงานวิจัยกองทัพอากาศสหรัฐฯ ปัจจุบันสะท้อนความสนใจของนักวิจัยในการปรับปรุงแบบจำลองสำหรับวัสดุพลังงานใหม่ เราต้องการถ่ายทอดว่าแบบจำลองทั่วไปซึ่งเป็นแบบจำลองที่มีรูพรุนอาจไม่แม่นยำเพียงพอสำหรับการออกแบบวัสดุนาโนใหม่เหล่านี้และตรวจสอบวัสดุเหล่านี้สำหรับขั้วไฟฟ้าหรืออุปกรณ์เก็บพลังงานอื่น ๆ