ศักยภาพในการใช้เครือข่ายใยแก้วนำแสงที่ฝังอยู่ในปัจจุบันเป็นหอสังเกตการณ์ราคาไม่แพงสำหรับการตรวจสอบและศึกษาแผ่นดินไหวใยแก้วนำแสงเดียวกันกับที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและวิดีโอความละเอียดสูงถึงบ้านของเราอาจเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในวันเดียวกับเซ็นเซอร์ตรวจจับการสั่นสะเทือน สายเคเบิลใยแก้วนำแสงเป็นกระดูกสันหลังของการสื่อสารโทรคมนาคมที่ทันสมัย

สามารถเปลี่ยนเครือข่ายที่มีอยู่ให้เป็นอาร์เรย์คลื่นไหวสะเทือนที่กว้างขวางเพื่อประเมินการเคลื่อนที่ของพื้นดินในระหว่างเกิดแผ่นดินไหวนี่เป็นครั้งแรกที่มีการใช้การวัดคลื่นไหวสะเทือนแบบใยแก้วนำแสงเพื่อวัดค่าคุณสมบัติใต้ดินที่วิศวกรวิศวกรแผ่นดินไหวใช้เพื่อคาดการณ์ความรุนแรงของการสั่นสะเทือนในการแปลงสายเคเบิลใยแก้วนำแสงให้เป็นเซ็นเซอร์ตรวจจับการสั่นสะเทือนนักวิจัยเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่เรียกว่าเลเซอร์เป็นปลายด้านหนึ่งของสายเคเบิล มันยิงแสงเลเซอร์ลงบนเส้นใย แสงสะท้อนกลับเมื่อพบสิ่งสกปรกตามเส้นใยสร้างสัญญาณสะท้อนกลับ