การตรวจจับวัตถุเมื่อสิ่งต่าง ๆ ต้องดำเนินไปอย่างรวดเร็วชิปทดสอบของเรายังมีขนาดเล็กในขณะนี้ แต่คุณสามารถขยายขนาดเทคโนโลยีได้ง่ายขึ้นอยู่กับงานที่คุณต้องการแก้ไขโดยหลักการแล้วชิปนั้นสามารถได้รับการฝึกฝนให้แยกแยะแอปเปิลออกจากกล้วยได้ แต่เราเห็นว่ามันมีประโยชน์มากกว่าในการทดลองทางวิทยาศาสตร์หรือการใช้งานเฉพาะด้านอื่น ๆ

เทคโนโลยีนี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทุกที่ที่ต้องการความเร็วสูงมากจากกลไกการแตกหักไปจนถึงการตรวจจับอนุภาค ในหลาย ๆ พื้นที่งานวิจัยมีการตรวจสอบเหตุการณ์สั้น ๆบ่อยครั้งที่มันไม่จำเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ แต่เพื่อตอบคำถามที่เฉพาะเจาะจงมาก ๆ รอยแตกแพร่กระจายจากซ้ายไปขวาหรือไม่อนุภาคใดที่เป็นไปได้หลายอันเพิ่งผ่านไป