เทคโนโลยีใหม่ที่วิศวกรเปลือกของไวรัสเพื่อส่งยีนบำบัดไปยังเซลล์ชนิดที่แน่นอนในร่างกายที่ต้องได้รับการรักษาเทคโนโลยีใหม่สามารถเปรียบได้กับการเร่งวิวัฒนาการอย่างมากจากหลายล้านปีจนถึงหลายสัปดาห์การรักษาแบบใหม่ที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเพื่อรักษาโรคที่ซับซ้อนเช่นการเสื่อมของกล้ามเนื้อกระดูกสันหลังและการขาดเอนไซม์

ด้วยการบำบัดของยีนสารพันธุกรรมจะถูกควบคุมหรือเปลี่ยนแปลงโดยใช้ยาชีวภาพ ตัวอย่างของสิ่งนี้คือกรรไกรยีนและเซลล์ที่ใช้ในการรักษามะเร็งในรูปแบบต่างๆ การรักษาประเภทนี้มักได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมโดยการเพิ่มไวรัสในห้องปฏิบัติการ ไวรัสมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้พวกเขาไม่เป็นอันตรายและสามารถส่งสารพันธุกรรมใหม่ไปยังเซลล์ของร่างกายแทนจีโนมที่เสียหาย จีโนมของไวรัสซึ่งจำเป็นสำหรับการแพร่กระจายได้ถูกลบไปอย่างสมบูรณ์