Modius หูฟังลดน้ำหนัก นวัตกรรมแห่งความผอม 2020

คำว่า นวัตกรรม เป็นสิ่งที่เราคุ้นหูและได้ยินบ่อยขึ้น ตั้งแต่ปี 2018 เป็นต้นมาจนถึงกระทั่งปีนี้ 2020 นับว่าเป็นปีแห่งการเจริญรุ่งเรืองของนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยเฉพาะเทคโนโลยีทางการแพทย์ และการดูแลรักษาสุขภาพ